Prezentare

Registrul electronic pentru evidenta ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan este o aplicatie software destinata PRIMARIILOR. Programul asigura evidenta ofertelor de vanzare a terenurilor agricole conform Legii 17/2014 si a Ordinului nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aplicarea titlului I din Legea 17/2014. Pentru detalii privind etapele ce trebuie parcurse va rugam sa accesati sectiunea PROCEDURI

Avantaje ale programului

 • generarea automata a PROCESELOR-VERBALE aferente fiecarei etape din cadrul procedurii de vanzare a terenului precum si a ANEXELOR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 3A
 • generarea automata a Registrului de Evidenta in format WORD pentru uz intern al primariei si a Registrului Electronic in format EXCEL cerut de Directiile Agricole - un exemplu gasiti aici REGISTRU EVIDENTA EXCEL
 • urmarirea TERMENELOR LEGALE in care trebuie derulate etapele unei proceduri de vanzare si setarea unor ALERTE  privind expirarea acestor termene (se poate trimite automat pe e-mail in fiecare zi un raport cu procedurile care se apropie de termenul limita pentru finalizarea acestora)
 • posibilitatea de adaptare a documentelor si procedurilor in cazul ofertelor de vanzare depuse de MAI MULTI PROPRIETARI / VANZATORI - in cazul in care mai multi mostenitori vand impreuna documentele se modifica automat intr-un format care sa includa TOTI VANZATORII terenului
 • procedurile de vanzare salvate in aplicatie impreuna cu documentele aferente atasate pot fi automat POSTATE ONLINE si ACCESIBILE PE INTERNET - pot fi incluse automat pe pagina de Internet a primariei dvs conform dispozitiilor legale

Functii si rapoarte ale programului

 • inregistrarea datelor din CEREREA si OFERTA depuse la sediul primariei care contin datele de identificare ale vanzatorului, datele de identificare ale terenului oferit spre vanzare (suprafata, categoria de folosinta, nr cadastral, amplasamentul identificat prin tarla si parcela) precum si informatii privind vanzarea - pretul si conditiile de vanzare
 • intocmirea LISTEI PREEMPTORILOR in functie de RANGUL fiecaruia si generarea automata a Anexei 1C din normele metodologice. 
 • urmarirea COMUNICARILOR DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VANZARE depusa de fiecare preemptor in parte, acolo unde este cazul
 • inregistrarea deciziei privind ALEGEREA PREEMPTORULUI POTENTIAL CUMPARATOR de catre vanzator, in conditiile stabilite de lege 
 • inregistrarea AVIZULUI FINAL (pozitiv sau negativ) emis de structurile centrale sau teritoriale privind vanzarea terenului
 • eliberarea ADEVERINTEI (Anexa 1E) care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, la pretul si conditiile prevazute in oferta de vanzare, daca nici un preemptor nu si-a manifestat intentia de cumparare

RAPOARTE incluse in program:

 • cautarea si sortarea procedurilor de vanzare in functie de NR si DATA DE INREGISTRARE ale acestora, centralizari in functie de ETAPELE prin care trece o procedura sau in functie de MODUL DE FINALIZARE al procedurii (finalizata prin vanzare libera, prin vanzare la un anumit pret, reluata cu modificari de pret etc)
 • generarea de alerte privind PROCEDURILE DE VANZARE CARE EXPIRA intr-o anumita perioada si care trebuie finalizate
 • cautarea rapida in functie de anumite criterii: datele de identificare ale vanzatorului (nume, prenume, denumirea persoanei juridice etc) sau datele de identificare ale terenului (cautare dupa numar cadastral, tarla sau parcela, pot fi cautate si afisate doar terenurile cu o anumita suprafata etc)
 • toate rapoartele mentionate pot fi exportate in format Word sau Excel pentru imprimare sau prelucrare ulterioara